Voor het werkveld

De ACIV kent verschillende soorten relaties met professionals en bedrijven uit het werkveld. Met individuele professionals kent de ACIV haar relatiebestand en het persoonlijke contact. Met sommige bedrijven dan wel professionals heeft de ACIV eenmalig contact voor bijvoorbeeld een eenmalige activiteit. Bij intensievere relaties kent de ACIV twee soorten relaties: een partnerschap of een sponsorschap.

De ACIV beoogd om minimaal eenmaal per collegejaar een partnerbijeenkomst te organiseren. Het doel van een partnerbijeenkomst is om de partners van de ACIV samen te brengen door een gedeelde passie voor veiligheid en met als doel om te netwerken.