Seminar ‘Rol van Gemeenten bij een Ramp’

Op vrijdag 19 februari werd het seminar ‘Rol van Gemeenten bij een Ramp’ georganiseerd door de Activiteitencommissie Integrale Veiligheid in samenwerking met Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en Stichting Alumni Integrale Veiligheid. Dit seminar werd georganiseerd voor partners, professionals, (potentiële) studenten, relaties en medewerkers van Hogeschool Inholland te Rotterdam.

Het doel van dit seminar was om aan de hand van korte presentaties van verschillende burgemeesters en experts, de ervaringen te delen over de ontwikkelingen binnen de (gemeentelijke) rampenbestrijding. Verder werd er gekeken naar de praktische rol van de betreffende gemeente, en de burgemeester, tijdens een ramp die de betreffende burgemeesters hadden meegemaakt.

Het seminar werd verzorgd door de dagvoorzitter Menno Klopper. Het seminar begon met een samenwerkingsopdracht in groepjes van vier personen. Het leuke hieraan was dat iedereen door elkaar stond. Zo ontstonden er groepen waarin een student, een professional en een medewerker van Inholland met elkaar aan een tafel stonden.

Na deze actieve opdracht sprak de burgermeester van Middelburg, Harald Bergmann, over de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio Zeeland. Na deze informatieve lezing werden nog enkele vragen gesteld gevolgd door een korte pauze. Tijdens het tweede blok van de dag sprak Roy Johannink over de ‘terminologie in de rampenbestrijding’, hierbij werd door middel van interactie uitgelegd wat het verschil tussen een ramp en een crisis daadwerkelijk is.

Voor de lunch vertelde burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn over haar bevindingen en ervaringen met betrekking tot het kraanongeluk van 3 augustus jongstleden. Naast een verhaal over de praktische impact die het ongeluk had op Alphen aan de Rijn vertelde burgemeester Spies ook haar persoonlijke verhaal.

Na de lunch startte het middagprogramma met een lezing van de burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer. Hij vertelde over de MH17-ramp met de daaropvolgende crisis en over de crash met het Turkish Airlines toestel (poldercrash).

Na deze lezing heeft iedereen fanatiek meegedaan met een veiligheidsquiz over actuele gebeurtenissen. Daarnaast werden er vragen gesteld over de besproken onderwerpen van de dag en werd een stukje algemene veiligheidskennis getest. De uiteindelijke winnaar Robert Zweegman besloot om zijn donatie te doneren aan ‘De huiskamer van Korte Akkeren’ in het Wijkcentrum Jan Ligthart in Gouda.’

De dag werd afgesloten door een lezing van Marnix Eysink Smeets en Alexander Heijnen gevolgd door een gezamenlijke borrel waarbij een ieder de kans kreeg om te netwerken en te discussiëren over de besproken onderwerpen. De ACIV kijkt met trots terug op deze dag en hoopt in de toekomst nog vele mooie seminars te mogen organiseren. Met dank Ruben van Adrichem voor de fotografie.

Presentatie Harald Bergmann

Presentatie Theo Weterings

Presentatie Waldorf & Statler (Marnix Eysink Smeets & Alexander Heijnen)

De sprekers kregen als presentje een donatiebon ter waarde van €50,-, deze zijn als volgt gedoneerd:

Harald Bergmann: Sophia Kinderziekenhuis

Roy Johannink: Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)

Liesbeth Spies: Schoutenhuis Alphen aan den Rijn

Theo Weterings: Stichting Leergeld Haarlemmermeer

Robbert Zweegman (winnaar Quiz): De huiskamer van Korte Akkeren

Marnix Eysink Smeets: Schoutenhuis Alphen aan den Rijn

Alexander Heijnen: Stichting VluchtingenWerk Nederland

Menno Klopper: Artsen zonder Grenzen

« 1 van 3 »
Webmaster