Werkveldbezoek Brussel

Brussel: dé stad waar verschillende internationale organisaties bij elkaar komen om hun invloeden te laten spreken op, onder andere, het gebied van economie, cultuur, politiek en veiligheid. Op 29 mei 2015 organiseerde de Activiteitencommissie Integrale Veiligheid een werkveldbezoek naar deze veelzijdige stad.

Na een twee uur durende treinrit stond de groep, die twaalf studenten telde, in het zakelijke hart van Brussel. In het gebouw van de Nederlandse ambassade ontving de groep een presentatie van Dick de Boer, commissaris van de Nederlandse Politie en tevens Ambassaderaadslid Veiligheid en Justitie in België en Luxemburg. Het thema betrof het veiligheidsbeleid in de bilaterale relatie Nederland-België. De heer de Boer heeft verteld over de manier waarop Nederland en België samenwerken aan een veiligere samenleving. Concreet houdt dit, onder andere in, dat beide landen elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, maar ook multidisciplinaire reddingsoefeningen uitvoeren waarbij hulpdiensten van beide landen actief zijn.

In de middag heeft de groep de United Nations House bezocht. Bart Martini, werkzaam op de afdeling Political Affairs, Peacekeeping Operations and Field Support, verzorgde een presentatie waarbij de Internationale rol van de UN werd toegelicht. Tevens vertelde hij over de specifieke rol die de afdeling heeft, waarop hijzelf werkzaam is. De presentatie creëerde bij de studenten een duidelijk beeld van de werkzaamheden en de verschillende missies die de United Nations (UN) momenteel uitvoert. Somalië, Afrika en Indië en Haïti zijn allemaal landen die steun van de UN ontvangen in voedselvoorziening, werkgelegenheid en wederopbouw van het land.

De hele dag stond in het teken van internationale betrekkingen. Twee totaal verschillende partners hebben op deze mooie dag een grote bijdrage kunnen leveren in het vergroten van kennis op het gebied van internationale veiligheid.

Webmaster