Seminar Terrorisme en Jishadisme

Op vrijdag 13 februari jongstleden heeft de Activiteitencommissie Integrale Veiligheid het seminar Terrorisme en Jihadisme georganiseerd. Centraal bij dit seminar stond de belichting van de thematiek vanuit heel verschillende oogpunten. Zo werd het seminar geopend door Huug de Deugd, collegelid van Hogeschool Inholland. Hierna werd het thema voor het eerst belicht door Yassin Elforkani. Elforkani is onder andere imam en deradicaliseringsexpert. Hierna werd het thema belicht vanuit het perspectief van de politie. Hierover gaf een expert van de politie een presentatie waarbij de aanpak vanuit de politie centraal stond.

Na een korte pauze werd door een expert vanuit de gemeente Rotterdam belicht hoe zij betrokken zijn bij de thematiek en wat hun rol is bij de aanpak. Vanuit een geheel ander perspectief belichtte hierna Michiel Pestman, bekend strafrechtadvocaat, het thema door te stellen dat de aanpak van de overheid en de wettelijke grond hiervoor ridicuul zouden zijn. Dit lokte bij vele IV-studenten reacties op en bood ook de mogelijkheid om hier gezamenlijk over te discussiëren.

Na de lunch werd het woord genomen door Massoud Djabani, ervaringsexpert en oprichter van de Stichting Preventie Radicalisering. Bij zijn lezing, over onder andere zijn eigen ervaringen op het gebied van (de)radicalisering, stond als thema centraal: ‘Een terrorist is door hersenspoeling als een robot’. Na de indrukwekkende presentatie van Djabani, werd de laatste lezing gegeven door Marnix Eysink Smeets. Bij deze lezing stond niet het management van terrorisme en het beleid hierrond centraal, maar juist het management van de impact van terrorisme, oftewel Terror Impact Management.

Na een afsluiting door zowel Dave Wassink, voorzitter van de Activiteitencommissie, als Caroline Oosterbaan, Teamleider Integrale Veiligheid, vond de netwerkborrel plaats. Bij deze netwerkborrel waren zowel studenten van Inholland als verschillende andere hogescholen, als alumni, als docenten en gastsprekers aanwezig.

Webmaster